Společný odběr elektřiny pro byty v BD nebo SVJ

Cena silové elektřiny na evropském trhu neustále roste. V průběhu roku 2021 vzrostla cena na burze z 35 EUR/1MWh až na rekordních 168 EUR/MWh. Tato situace je způsobena jednak rostoucí poptávkou, dále pak vzrůstající cenou vstupních surovin, ze kterých se elektrická energie vyrábí, a v neposlední řadě vývojem cen emisních povolenek.

Pro běžného spotřebitele (domácnosti) cena silové elektřiny vzrostla až trojnásobně, v některých případech dokonce i více. Za dané situace je výhodnější, více než dříve, vyrábět si částečně nebo i zcela elektřinu ve vlastní režii. Tento přístup dostal zásadní ekonomický smysl dokonce i bez dotací. Dostupné dotace tuto myšlenku ještě výrazně podporují a zkracují dobu návratnosti nutné investice.

Využití FVE v bytových domech

Naše společnost již dlouhodobě slučuje odběrná místa v bytových domech, čímž dosahujeme zásadní úspory v nákladech na distribuční složku plateb za elektřinu. Tento model nyní využíváme i k distribuci elektřiny, vyrobené z FVE, do jednotlivých bytových jednotek.

Rozdíl před instalací FVE a po instalaci:

Stávající stav v bytových domech:

 • byt má vlastní elektroměr
 • každý odběratel platí distribuční poplatky
 • všichni odběratelé platí poplatky za „jistič“.

Nový stav po instalaci FVE:

 • je instalován pouze jediný elektroměr pro bytový dům, který slouží k fakturaci ze strany distributora
 • elektroměry u jednotlivých bytů slouží jako elektroměry podružné
 • platí se pouze jeden poplatek za distribuci a „jistič“
 • SVJ se stává velkoodběratelem a má nárok velkoobchodní ceny elektřiny
 • možnost připojení výtahů a společných prostor ke zdroji z FVE.

Dotace na zřízení FVE

Současné ceny elektrické energie dávají instalaci FVE ekonomický smysl. Vlastní výroba elektřiny je podporována z dotačních titulů. Pro rok 2021-2030 se jedná zejména o podporu z programu NZÚ  -Nová Zelená Úsporám. Více informací naleznete na stránce „Dotace pro zřízení FVE“ v sekci Doplňkové služby.

Dotaci lze čerpat v těchto oblastech:

 • instalace solární elektrárny
 • připojení bytových jednotek k systému FVE
 • bateriová úložiště
 • ohřev teplé užitkové vody

Jak velkou instalaci FVE zvolit?

Střešní instalace  by se neměly instalovat dle hesla „co plocha střechy vydrží“. Je potřeba stanovit velikost FVE dle reálných podkladů a dle potřeb SVJ. Výkupní cena přebytků je také faktorem který celkovou rentabilitu projektu ovlivňuje.

Požadavek na výkon FVE se bude radikálně lišit z pohledu obyvatel SVJ nebo BD:

 • pokud se jedná o většinové bydlení seniorů kteří jsou aktivní v průběhu celého dne (vaření, praní atd..) lze předpokládat velice efektivní využití energie z FVE.
 • v případě pracovně aktivních obyvatel je požadavek na energii většinou ve večerních hodinách (po návratu z práce). Zde je potřeba stanovit správnou kalkulaci na velikost bateriového úložiště.

Výpočet kapacity FVE

Při výpočtu kapacity FVE bereme v úvahu kontinuální spotřebu domu: napájení lednic, mrazících zařízení, dálkově ovládaných spotřebičů, výtahů a podobně. Z daných propočtů vyplývají k možnosti uložení vyrobené elektřiny. Navrhovaný celkový instalovaný výkon FVE na základě těchto dat bude efektivní a ekonomicky rentabilní.

Co je ke kalkulaci potřeba?

 • Faktury společných prostor
 • Plnou moc:
  • převedení elektroměrů
  • zřízení jednotného odběrného místa
  • vyřízení 2-tarifní sazby SVJ

Majitel bytu předloží:

 • Poslední fakturu za energii,
 • Plnou moc:
  • zrušení původního odběrného místa
  • přihlášení na společný odběr

Jak vzniká reálná úspora?

Poplatek 1 byt 20 bytů (1 vchod) Společný odběr Úspora měsíc
měsíční poplatek 74 Kč 1 480 Kč 74 Kč 1 406 Kč
platba za jistič 44 Kč 880 Kč 275 Kč 605 Kč
platba OTE 5,40 Kč 108 Kč 5,40 Kč 102,60 Kč
Celkem   2 468 Kč 354,40 Kč 2 113,60 Kč

Jaké úkony budou následovat?

 • Převedení rezervovaného příkonu z bytů na nové odběrné místo (OM)
 • Zrušení elektroměrů bytů (demontáž)
 • Vyřízení administrativy
 • Vytvoření nového OM v hlavním rozvaděči
 • Revizní zpráva
 • Podání a vyřízení žádosti SVJ o změnu tarifu na dvojtarifní distribuční sazby
 • Příprava pro zařízení, přepínající mezi vysokým a nízkým tarifem v rozvodné skříni

 

 • Instalace podružných měřidel 1f  fakturační, s nutností fyzického odečtu)
 • Instalace podružných 3f měřidel
 • Nové jističe – s možností instalace zámku
 • Přívodní vodič pro jednotky
 • Spojovací materiál
 • Práce na přívodu + práce pod proudem
 • Pojistky na patu domu nožové
 • DIN lišta
 • Předrátování rozvaděče dle počtu měřidel