Vlastní dodavatel elektřiny pro byty v BD nebo SVJ

Bytové domy mohou od ledna společně vyrábět elektřinu a poté ji rozdělit mezi jednotlivé domácnosti. Na střechu si mohou pořídit fotovoltaickou elektrárnu a její produkci sdílet. Rodiny v domě tak mohou ušetřit až desítky procent plateb za proud.

S pořízením společné elektrárny přitom nemusí souhlasit všichni obyvatelé domu. Stačí, když se na tom domluví družstvo nebo SVJ. Pro ty, kteří se na společné výrobě podílet nechtějí, se nic nemění – budou dál odebírat elektřinu od svého dodavatele.

Na rozdíl od dřívějška nebude při společné výrobě nutné sloučit všechny odběratele pod jedno odběrné místo. Každá domácnost v domě si tudíž může nadále vybírat svého dodavatele elektřiny. Účastníci sdílení mohou využívat jednotarifní i dvoutarifní distribuční sazby D i C s výjimkou základních sazeb D01d a C01d.

Pro společnou výbavu je ale nutné vyměnit stávající elektroměry za nové, průběhové, jež měří spotřebu každých 15 minut. Distributoři je poskytnou zdarma. Odběrným místům, která sdílejí elektřinu, se také v souvislosti s instalací nového elektroměru změní fakturační období z ročního na měsíční.

Dohoda mezi vlastníky bytů:

Jednotlivé domácnosti se musí domluvit na tom, kolik elektřiny ze společné výroby mohou spotřebovat. Klíč lze stanovit třeba podle toho, jak která rodina na pořízení elektrárny přispěje. Rozdělování je možné jen podle předem stanoveného procentuálního podílu. Vyrobená elektřina, kterou domácnosti nebo dům například v rámci osvětlení společných prostor nespotřebují, se dodá do distribuční soustavy.

Podpora instalace FVE:

V horizontu let se předpokládá rozšíření systému o druhé kolo alokace, kdy se část zbylé dodávky elektřiny z fotovoltaiky znovu přerozdělí podle poměru zbylých spotřeb domácností. Stát na pořízení fotovoltaiky pro společnou výrobu přispěje až miliony korun na jeden bytový dům.

„Bytové domy mohou čerpat z programu Nová zelená úsporám na celou řadu opatření. Celková výše dotace se může dostat na miliony korun pro jednu budovu, záleží na její velikosti, počtu bytů a provedených opatřeních,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

Za každou instalovanou kilowatthodinu na střeše je to 15 000 korun, za 1 kWh baterií pak 10 000 Kč a podporu 5000 získá každá bytová jednotka připojená k fotovoltaickému systému. Pozor, dotaci nelze získat na novostavby.

Speciální program pro seniory a nízkopříjmové domácnosti

O dotace na zateplení, výměnu kotle či fotovoltaické panely si mohou požádat i domácnosti, které nemají vysoké příjmy. Podpora jim často pokryje většinu nákladů, a peníze dokonce dostanou ještě předtím, než se do úprav bytu pustí.

Dotaci lze čerpat v těchto oblastech:

 

Zateplení fasády až 150 000 Kč
Zateplení střechy až 120 000 Kč
Zateplení stropu až 50 000 Kč
Zateplení podlahy až 60 000 Kč
Výměna oken až 150 000 Kč (12 000 Kč/kus)
Výměna vchodových dvěří až 150 000 Kč (18 000 Kč/kus)
Fotovoltaika až 90 000 Kč

Změny v programu od 1.9.2023 pro SVJ a BD:

  • O dotace z programu Nová zelená úsporám šlo žádat do konce června 2023. Poté fond životního prostředí příjem žádostí pozastavil. V září ho spustí znovu s drobnými úpravami.
  • Program nově nabídne peníze na výměnu starých atmosférických plynových kotlů za tepelná čerpadla. Žadatelům se zjednoduší proces od podání žádosti k vyplacení dotace. Odpadne třeba povinnost předkládat faktury a ve většině případů i projektovou dokumentaci. Ta zůstane pouze u nové výstavby.
  • Novinkou u novostaveb bude to, že se podpora zacílí pouze na energeticky pasivní domy, nikoli i nízkoenergetické jako nyní.
  • U dotací pro bytové domy dojde ke zvýhodnění nízkopříjmových domácností. Bude jiné procento podpory, pokud budou obývat v domě jeden byt, a jiné, pokud šest bytů.
  • Součástí bude i program určený mladým rodinám na renovaci nevyužívaných nemovitostí. Ministerstvo navíc nabídne i nízkoúročené půjčky a variantu financování projektů formou záloh.