Zákonodárci omezili výkupní ceny na fotovoltaické elektrárny, které byly zprovozněny nejpozději do 31. 12. 2013. Noví drobní investoři dostávají dotace v programu Nová zelená úsporám.

Pokud máte nově instalovanou fotovoltaiku na střeše svého rodinného domu, progresivní dodavatelé od vás převezmou přebytky, které pustíte do distribuční soustavy.

Co dělat s vyrobenou elektřinou, kterou nestihnete sami spotřebovat?

V principu máte dvě základní možnosti:

a)

Své přetoky prodáte a vydělané peníze dostanete na svůj účet.

b)

Získáte slevu na elektřinu, kterou následně (v noci nebo v zimě) sami odeberete z distribuční soustavy.

od vás koupí elektřinu, i když nejste jejich zákazníkem. Následující dodavatelé přebírají energii od svých odběratelů.

bezDodavatele a Tedom energie (T-výkup)

od vás koupí elektřinu za aktuální velkoobchodní spotovou cenu, kterou pro každou hodinu každého dne vyhlašuje státní společnost OTE. Momentálně jde asi o 10 000 Kč/MWh.

od vás koupí elektřinu za velkoobchodní spotovou cenu, kterou násobí koeficientem 0,745. Takže si vlastně 25,5 % nechá.

ČEZ Prodej (Elektřina pro soláry) a E.ON Energie (Virtuální baterie)

vám poslouží jako akumulátor. Elektrickou energii, kterou dodáte do centrální distribuční soustavy, vám během stejného zúčtovacího období (například kalendářního roku) vrátí zpátky. Ovšem nejde o bezplatnou službu, ale spíše o slevu. Elektřina pro soláry (ČEZ) stojí 350 Kč/měsíc. Za Virtuální baterii (E.ON) zaplatíte měsíční paušál, který záleží na její požadované roční kapacitě: 49 Kč/1 MWh, 99 Kč/2 MWh, 149 Kč/3 MWh, 199 Kč/4 MWh, 499 Kč/víc MWh; další náklady závisejí na vybraném ceníku.

nabízí podobnou službu jako ČEZ a E.ON, ale pouze v měsíčním cyklu. Takže vaše srpnové přebytky vám vrátí pouze v srpnu, letní produkci vám v pomyslné virtuální baterii neuschová na zimu. Služba stojí 99 Kč/měsíc.

láká na jednoduchou akci. Za každou megawatthodinu, kterou dodáte do distribuční soustavy, dostanete slevu 1 000 Kč na svoji spotřebu v opačném směru.

vykupuje elektřinu za fixní cenu a bez závazku. Vyúčtování provádí 1 ročně, cena je 1600,-/MWh.

Majitelé starých solárních parků mají garantováno, že jejich elektřinu odkoupí místní dominantní dodavatel za solidní výkupní ceny. Tento institut existuje pouze pro fotovoltaické elektrárny, které byly uvedené do provozu před 31. 12. 2013. Pokud máte novější fotovoltaiku a nabízíte svoje přebytky, dejte pozor na smluvní podmínky. Někteří dodavatelé vás berou jako svého subdodavatele, kterému zaplatí, a na oplátku požadují maximálně nějaký pravidelný paušál nebo podíl na vašem výdělku.

Jiní dodavatelé vás vnímají jako svého odběratele. Nabízejí vám slevu, která však bude nižší než vaše útrata. Odběratel, který spotřebovává elektřinu z venkovní distribuční soustavy, zaplatí elektrickou energii plus další poplatky a daně předepsané státem.