Fotovoltaické systémy pro bytové domy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

Kdo může žádat?

Vlastníci stávajících bytových domů
Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Jaká je výše podpory?

Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000
Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 5 000 Kč

Jakou formou se žádá o dotaci?

  • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Bližší podmínky pro získání dotace: